Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oräkneligadjektiv~tinnumerable, countless; otalig äv. uncountable, untold; vard. no end of…
otaligadjektiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse oräknelig
tallösadjektiv~tnumberless; jfr oräknelig
legioadjektivoböjl.oräknelig innumerable, countlessde är legio there are lots and lots of them, they are legion
© NE Nationalencyklopedin AB