Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

annarsadverbotherwise, or, or else
häromåretadverba year or two ago
eljestadverbotherwise; annars så or, or else; i motsatt fall if not
tiotalsubsttenett par tiotal some twenty or thirty; se femtiotalför ex.
temadagsubstskol. day devoted to a particular theme or topic
servicehussubstblock of service flats (apartments); for the elderly or disabled
pinnhålsubstkomma ett par pinnhål högre rise a step or two
àprepositionà femtio kronor at fifty kronor5 à 6 gånger 5 or 6 times
dylikadjektiveller dylikt el. och dylik or the like, and the like
endera (ettdera)pronomenav två one of the two, one or other of the twodu måste göra endera delen you must do one thing or the otherendera dagen one of these days
© NE Nationalencyklopedin AB