Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

opinionsubstopinionden allmänna opinionen public opinion
opinionsundersökningsubstopinion poll
utlåtandesubstopinion; sakkunnigas report
omdömesubstomdömesförmåga judgementåsikt opinion
åsiktsubstview <om about>, opinion <om of, about>enligt min åsikt in my opinion
yttrandesubstuttalande remark, utterance; anförande statementutlåtande opinion <över, i on>
enligtprepositionaccording toenligt lag by lawenligt min åsikt in my opinion
uppfattningsubstapprehension; begripande understandingbilda sig en uppfattning om ngt form an opinion of sthenligt min uppfattning in my opinionbegrepp idea <om, av of>, notion <om, av of>
yttraverbuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressyttra sig a) uttala sig express an opinion <om about, on>, give one's opinion <om about, on>; ta till orda speak b) visa sig show itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? what are the symptoms of the disease?
tyckesubståsikt opinioni mitt tycke in my opinion, to my thinking, to my mindsmak fancy, likingfatta tycke för take a fancy to, take a liking toom tycke och smak ska man inte diskutera there's no accounting for tastes
© NE Nationalencyklopedin AB