Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

opinionsubstantiv~en, ~er[public] opinionden allmänna opinionen public opinion, the general feelingskapa (väcka) opinion för… rouse public opinion in favour of…
åsiktsfrihetsubstantiv~enfreedom of opinion
opinionsundersökningsubstantiv~en, ~ar[public] opinion poll
väljarundersökningsubstantiv~en, ~arvid val opinion poll
meningsskiljaktighetsubstantiv~en, ~erdifference of opinion, disagreement <om about>
opinionsbildaresubstantiv~n, =moulder (creator) of public opinion
folkopinionsubstantiv~en, ~erfolkopinion[en] public (popular) opinionge efter för folkopinionen yield to public opinion
utlåtandesubstantiv~t, ~n[stated] opinion; sakkunnigas [formal] report, verdictavge ett utlåtande express (deliver, render) an opinion
åsiktsförföljelse~n, ~r och åsiktsförtrycksubstantiv~et[the] suppression of free opinion
expertissubstantiv~ensakkunniga experts (pl.)experternas uppfattning expert opinion; sakkunskap expertise, know-how
© NE Nationalencyklopedin AB