Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

operasubstoperabyggnad opera house
operasångaresubstopera singer
teaterkikaresubstopera glasses (pl.)
såpoperasubstsoap opera, soap
tvåloperasubstvard. soap opera, soap
tv-såpasubstvard. soap opera
operettsubstklassisk operetta, light opera; mera modern musical comedy
1 körsubstsångkör choir; t.ex. i opera chorusi kör in chorus
uppföraverbbygga build, erectframföra:t.ex. pjäs, opera, musik performuppföra sig bära sig åt behave, behave oneselfuppföra sig väl behave
© NE Nationalencyklopedin AB