Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

opartiskadjektiv~tallm. impartial, non-partisan; neutral neutral
ojävigadjektiv~topartisk impartial; om vittne o.d. competent, unchallengeable
nollställdadjektiv-ställtom instrument set at (reset to) zeroopartisk impartial; likgiltig indifferent; uttryckslös expressionless
objektivsubstantiv~et, =vanl. (kamera~ o.d.) lens; optik. objectiveadjektiv~tobjective; opartisk äv. unbiased; unbiassed, detached
rättvisadjektiv~trättfärdig just <mot to>; skälig fair, equitable; opartisk impartialsträng men rättvis strict but fairdet är inte mer än rättvist att… it is only fair that…
© NE Nationalencyklopedin AB