Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

opålitligadjektiv~tom personel.sak unreliable, untrustworthy, undependable; om väder äv. unsettled
oseriösadjektiv~topålitlig unreliable, untrustworthy
ordningsubstantiv~en, ~arallm. order; ordentlighet el. ~ o. reda orderliness; snygghet tidiness; metod method, plan; system system; föreskrift regulations, rules (båda pl.)[den] allmänna ordningen law and orderupprätthålla (återställa) ordningen maintain (restore) orderhålla ordning i byrålådorna keep…in [good] order, keep…tidydet är ingen ordning med (på) honom han är opålitlig he is unreliable (slarvig careless)jag får ingen ordning på det här I can't get this straight (bli klok på make this out)hålla ordning på… keep…in order (under control)för ordningens skull to make sure; för formens skull as a matter of formdet är helt i sin ordning …quite in order (quite all right); vard. …OKi vanlig ordning som vanligt as usual; i vederbörlig ordning in due coursegöra i ordningngt get…ready (in order), prepare (amer. fix)…göra sig i ordning get readyåtergå till ordningen …to the normal state of thingsföljd order, sequence, succession; tur turnta frågorna i ordning take…in turn (in order)den andra i ordningen the secondbiol.,astron. el. arkit. order
© NE Nationalencyklopedin AB