Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omvandlatransitivt verb~de, ~tförändra transform, change; omräkna convert <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>
omsättatransitivt verb-satte, -sattomvandla convert, transform, turn <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>omsätta i praktiken put into practice, implementekon., ha en omsättning av turn over; sälja sell, market; lån o.d. renew
© NE Nationalencyklopedin AB