Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

omvårdnadsubstantiv~encare; sjukvård nursing <av (om) i båda fallen of>
omsorgsubstantiv~en, ~eromvårdnad care <om of (om person äv. for)>slösa sina omsorger på ngn lavish one's care and attention on sbnoggrannhet care, precision, exactness; samvetsgrannhet conscientiousnesslägga ned stor omsorg på ngt devote great care (pains) to sthmed omsorg with care, carefully, meticulously
2 vårdsubstantiv~enomvårdnad allm. care <om of>; jur. custody; förvar keeping; skötsel äv. nursing; behandling treatment; bevarande preservation, conservationsluten vård institutional care; på sjukhus care (behandling treatment) of in-patients, hospital treatmentöppen vård non-institutional care; sjukvård care (behandling treatment) of out-patientsfå god vård be well looked after, be well cared forha…i sin vård have charge of…, have…in (under) one's carelämna…i ngns vård leave…in sb's care (förvar keeping)
© NE Nationalencyklopedin AB