Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

omväxlingsubstantiv~enombyte change; förändring variety, variation; växling alternationsom omväxling for a change
ombytesubstantiv~t, ~nchange; omväxling äv. variety; utbyte exchangeett ombyte underkläder a change of underwear
varieraintransitivt verb~de, ~tvary; vara ostadig fluctuatepriser som varierar mellan 80 och 100 kronor prices varying (ranging) between 80 and 100 kronor (from 80 to 100 kronor)transitivt verb~de, ~tallm. vary; ge omväxling åt äv. diversifyvariera ett tema äv. ring the changes on a theme
© NE Nationalencyklopedin AB