Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omvändatransitivt verb-vände, -väntrelig. convert; friare äv. bring…round <till to>omvända sig relig. be converted; friare come round
kristnatransitivt verb~de, ~tomvända Christianize
© NE Nationalencyklopedin AB