Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

områdesubstgeogr. territory; mindre district, area; trakt regionprivat område private propertyfack etc. fieldpå det ekonomiska området in the economic field
farvattensubstområde waters (pl.)
kvartersubsthus block; område district; konstnärskvarter etc. quarter
lågtrycksubstmeteor. depression; område area of low pressure
högtrycksubstmeteor. high pressure; område area of high pressure
bebyggaverbmed hus build on; kolonisera colonizebebyggt område built-up areaglest bebyggt område thinly-populated area
parkeringsplatssubstparking place; område car park; amer. parking lot; rastplats vid landsväg lay-by
långtidsparkeringsubstlong-stay parking, long-term parking; område long-stay car park; plats long-stay parking lot
krisdrabbadadjektivden är krisdrabbad it is hit by a crisisett krisdrabbat område a depressed area
traktsubstområde district, area; grannskap neighbourhoodhär i trakten in this area, in this neighbourhood, in these parts
© NE Nationalencyklopedin AB