Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omkulladverbdown, overramla omkull fall down, fall over
ramlaverbfalla fall, tumbleramla av fall offramla omkull fall down
halkasubstslipperinessdet är svår halka på vägarna the roads are very slippery
verbslip; slira skidhalka omkull slip
stjälpaverbvälta omkull overturn, tip overhälla pour, tipstjälpa i sig gulp downstjälpa ur (ut) innehåll pour out; spilla spill
prataverbtalk <med to, with>, chat <med to, with>; skvallra gossip <med to, with>prata omkull ngn talk sb down
2 blåsaverbblowdet blåser it's windyblåsa nytt liv i breathe fresh life into
verb och partikelverbblåsa avblow offblåsa av ngt avsluta bring sth to an endblåsa av matchen blow the final whistleblåsa bortblow awayblåsa ned (omkull)blow down, blow overblåsa uppblow up; öppnas blow open
vräkaverbheave; kasta toss, throwköra ut från en bostad evict, ejectregnet vräker ned it's pouring downsnön vräker ned the snow is coming down heavilysitta och vräka sig lounge about
verb och partikelverbvräka bortkasta throw awayvräka i sig matguzzle down foodvräka omkullthrow…over; person send…sprawlingvräka ur sigblurt outvräka ut pengarspend money like water
rivaverbklösa scratch; om rovdjur claw; slita tearmed rivjärn grate; t.ex. hus pull down
verb och partikelverbriva avtear off, rip offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off the calendarriva losslös tear off, rip offriva nedtear downriva omkullknock downriva söndertear upriva uppöppna tear open, rip open; gata etc. take upriva upp ett beslut cancel a decision, go back on a decisionriva uttear out
fallaverbfalllåta förslaget falla drop the proposaldet faller av sig självt it goes without sayingfallande tendens downward tendencydet faller sig naturligt för mig att… it seems (comes) natural for me to…det föll sig så att… it so happened that…falla på plats fall into place
verb och partikelverbfalla avfall offfalla bortdrop off, fall offfalla igenomom t.ex. lagförslag be defeatedfalla ihopfall in, fall downbryta samman break down, collapsefalla infalla nedfall down, drop downfalla omkullfall over, fall downfalla sönderfall to piecesfalla undanyield, give away <för to>
kastaverbthrow; häftigt fling; lätt toss; vräka hurl; vid fiske castkasta sig throw oneselfkasta sig i en bil jump into a carkasta sig i vattnet plunge into the waterpoetiskt el. högtidligt castkasta en skugga cast a shadow
verb och partikelverbkasta bortthrow away; tid wastekasta ned några raderjot down a few wordskasta omändra riktning (ordningen på), om vinden veer round; t.ex. två rader transposekasta omkullthrow down (over), knock down (over)kasta på sig klädernafling one's clothes onkasta uppkräkas vomit; vard. throw upkasta ut ngtthrow sth out <genomt.ex. fönsterskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>kasta ut pengar på waste one's money onkasta sig över ngn (ngt)fall upon sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB