Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omkringpreposition (jfr äv. kring)i rumsbetydelse el. 'kring' round, about; speciellt amer. aroundrunt omkring around, round aboutsitta omkring bordet …round the tablei tidsbetydelsehan kommer omkring den första …[round] about the 1stomkring den första är det alltid mycket att göra around the 1st…omkring klockan två at about two; vard. äv. twoish
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. springa omkringunder springa); eg. [a]round; hit och dit aboutomkring på gatorna walk about the streetsse sig omkring look round (around)se sig omkring i rummet look round (around) the roomrunt omkring all round (around); vard. all over the placenär allt kommer omkring after all, when it comes down to it, at the end of the dayungefär about; se vidare ungefär
runtomkringadverb och prepositionse runtom, runt omkringunder omkring
kringflackandeadjektivoböjl.föra ett kringflackande liv ströva (irra) omkring lead a wandering (roving) life, wander
traskaintransitivt verb~de, ~tlunka trot, jog <omkring around>; mödosamt trudge, plod
skuttaintransitivt verb~de, ~tleap, boundskutta iväg (omkring) scamper away (about)
vimsaintransitivt verb~de, ~tvard.vimsa [omkring] muddle (fiddle, muck) about
fnattaintransitivt verb~de, ~tvard.fnatta omkring dither (flutter) around (about)
degaintransitivt verb~de, ~tgå omkring och dega hang around doing nothing
svassaintransitivt verb~de, ~tsvassa [omkring] strut (swagger) about; om t.ex. mannekäng sashay
vankaintransitivt verb~de, ~t[gå och] vanka saunter, wandervanka omkring saunter (wander) about
© NE Nationalencyklopedin AB