Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omkopplingsubstantiv~en, ~artele. reconnection; elektr. change-over, switch-over
omställningsubstantiv~en, ~arbildl. el. anpassning i ny miljö adaptation, adjustmentändring el. omkoppling change[-over], switch-over; av t.ex. drift äv. conversion; inställning el. av instrument o.d. adjustment
© NE Nationalencyklopedin AB