Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

omfångsubstantiv~eteg.:storlek size, bulk, dimensions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvolym volume; omkrets circumference, girth; rösts range, compasstill omfånget in size (bulk, girth)bildl.:utsträckning, omfattning scope, range, extent, compass
omfattningsubstantiv~en, ~aromfång extent, scope; utsträckning range, compass; proportioner proportions, dimensions; skala scalekatastrofens hela omfattning the full scale of the disasterav betydande omfattning of considerable proportions
viddsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasomfång width; i fråga om kläder äv. fullness; ledighet looseness; speciellt vetensk. amplitude~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbildl.:omfattning extent, scope; räckvidd rangevidden av olyckan the extent of…se en fara i hela dess vidd …in the whole of its extent~en, ~ervidsträckt ytavidder vast expanses, wide open spacessnötäckta vidder vast expanses (stretches) of snow
utsträckningsubstantiv~enutsträckande extension; i tid prolongationdimension el. omfång el. vidd extent, extension; i längd äv. lengthvi kunde se parken i hela dess utsträckning …the full extent of the parki stor utsträckning to a great (large) extenti större eller mindre utsträckning to a greater or less extenti största möjliga utsträckning to the greatest possible extent, as extensively as possiblei viss utsträckning to some extent
© NE Nationalencyklopedin AB