Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

omensubstantiv~et, =omen, augury
järteckensubstantiv-tecknet, =åld. omen, portent, sign
1 bådatransitivt verb~de, ~tdet bådar gott it's a good omendet bådar inte gott it's a bad omen
förebudsubstantiv~et, =varsel presage; yttre tecken omen, portent <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
teckensubstantivtecknet, =sign <, till of>; känne~ el. bevis mark; högtidl. token; symptom symptom <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; sinnebild el. symbol emblem; symbol äv. matem.kem. <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; signal signal <till for>; skriv~ character; emblem badgealla tecken tyder på att… there is every indication that…det är ett gott (dåligt) tecken it is a good sign (a bad sign el. omen)ett tidens tecken a sign of the timesdet är ett teckenhälsa it is a sign (mark) of…det är ett tecken på att… it is an indication (a sign) that…ge tecken trafik. give a signal, signalinte visa något tecken till (på) illamående not show any signs (symptoms) of…, show no signs (symptoms) of…han är född i Skyttens tecken he is born under [the sign of]…, his sign is…på (vid) ett givet tecken at a given signal (sign)till (som) tecken på ngt (på att jag är…) in token (as a mark) of sth (of me being…)
© NE Nationalencyklopedin AB