Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omedvetenadjektiv-medvetet, -medvetnaunconscious <om of>; ovetande äv. unaware endast pred. <om of>; instinktiv instinctive
okunnigadjektiv~tovetande ignorant; omedveten unaware, unconscious; oupplyst uninformed <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof; om att… that…>obevandrad el. olärd ignorant <i of> (pred. äv.) unacquainted <i with>
vanasubstantiv~n, vanorframför allt omedveten habit; framför allt medveten practice; sed el. sedvänja custom; vedertaget bruk usage; erfarenhet experience; färdighet practicevanans makt the force of habit (resp. custom el. long usage)dålig (god) vana bad (good) habitdyra vanor expensive habitsinrotad vana inveterate habitsin vana trogen true to one's [usual] habitbli en vana grow into (become) a habit, grow (become) habitual <hos with>få (skaffa sig) en vana acquire (contract, get into) a habitjag har vanan inne I'm used to itha stor vana [vid] att (+ inf.) be quite used to + ing-formhan har stor vana att undervisa he has great experience of (in) teachingav gammal vana by [force of] habit, from long-accustomed habitha för vana att (+ inf.) have a habit (be in the habit resp. make a practice) of + ing-formfrångå sina vanor give up one's habitsmed någon vana från livsmedelsbranschen with some experience of (in)…det är mot min vana it is not what I am used (accustomed) tolåt det inte bli en vana! don't make a habit of it!göra det till en (ta för) vana att (+ inf.) make a practice of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB