Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omedvetenadjektivunconscious <om of>
okunnigadjektivovetande ignorant <om of; om att that>omedveten unaware <om of; om att that>, unconscious <om of; om att that>; oupplyst uninformed <om of; om att that>olärd ignorant <i of>
vanasubstspec. omedveten habit; spec. medveten practice; sedvana custom; vedertaget bruk usage; erfarenhet experience; färdighet practicesin vana trogen true to one's habitdet får inte bli en vana don't make a habit of itdyra vanor expensive habitsav gammal vana by force of habit, from force of habitha för vana att göra ngt have a habit of doing sth, be in the habit of doing sth; medvetet make a practice of doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB