Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omdömesubstomdömesförmåga judgementåsikt opinion
onyanseradadjektivom kritik, omdöme etc. simplistic; ytlig superficial
ryktesubstkringlöpande nyhet rumour <om of>ryktet går att… there is a rumour that…allm. omdöme om ngn (ngt) reputationha gott rykte have a good reputationha rykte om sig att vara sträng have the reputation of being strict
© NE Nationalencyklopedin AB