Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ombytesubstantiv~t, ~nchange; omväxling äv. variety; utbyte exchangeett ombyte underkläder a change of underwear
omväxlingsubstantiv~enombyte change; förändring variety, variation; växling alternationsom omväxling for a change
förnöjatransitivt verb-nöjde, -nöjtamuse, pleaseombyte förnöjer variety is the spice of life, there's nothing like a change
växlingsubstantiv~en, ~arväxlande changing; ombyte change; förändring variation, variety; utväxling exchange; regelbunden succession; rotation; järnv. shuntingödets växlingar the vicissitudes (turns) of fortune
skiftesubstantiv~t, ~nombyte change, change-overväxling vicissitudei alla livets skiften in all the vicissitudes (ups and downs) of lifefördelning:av arv distribution; av bo el. mark partitionjordbit parcel
© NE Nationalencyklopedin AB