Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

omåttligadjektiv~tspec. i fråga om mat o. dryck immoderate, excessive; överdriven exorbitant, inordinate; ofantlig tremendous, enormous, immense
måttlösadjektiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse omåttlig
omåttligtadverbimmoderately etc.; jfr omåttlig; to excess
förfärligadjektiv~tskrämmande terrible, frightful, dreadful; hemsk appalling, shocking samtliga äv. friare; vard. äv. awfulvard., omåttlig awful, tremendous
© NE Nationalencyklopedin AB