Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 omkonjunktionvillkorlig el. allm. if; 'för den händelse att' äv. in case; 'antaget att' äv. supposing; 'förutsatt att' äv. provided [that]om vädret tillåter äv. weather permittingom det är så if that is the case, if so, in that caseom det inte hade varit för honom if it hadn't been for him; som en hjälp äv. but for himjämförandesom om as though (if)medgivandeäven om even though (if)vid förslagom vi skulle gå på bio? what (how) about going…?frågande a) 'huruvida' whether, if b)i satsförk.hade du roligt? – Om! …I should say [so]!; vard. …Not half!, …You bet!vill du följa med? – Om! …Wouldn't I just!; vard. …you bet!
substantivoböjl.ifom inte om hade varit if things had been otherwiseefter många om och men after many ifs and buts (mycket trassel a lot of bother)
2 om
om delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen om motsvaras vanligen av about eller on i uttryck som talaomresan = talkaboutthe trip, en bok om veteranbilar = a book on vintage cars.
En annan motsvarighet är in, t.ex. om två år = intwo years.
in används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vara angelägenom under uppslagsordet angelägen, uttrycket göraom under uppslagsordet göra osv.
Som handlar om
anger vad något handlar om eller har som innehåll about; ngt mer formellt on; i vissa fall ofen bok om a book about (on)historien om the story of (about)fråga om ngt ask about sthföreläsa om lecture on
anger vad något gäller vid ord som hur, när, vad about, as toengelsk motsvarighet ibland utan prepositionanvisningar om hur man ska + inf. directions how to + inf., directions as to how to + inf.han sa ingenting om när han skulle komma he said nothing about when he would come
i uttryck som anger vilken kroppdel något gäller har engelskan annan konstruktionhan är röd om kinderna he has red cheekshon är kall om fötterna she has cold feettorka sig om munnen wipe one's mouth
anger vad man vill ha foren begäran om a request fortävla om compete for
Tidsbetydelse
anger tidpunkt i framtiden, när det har gått inom tre timmar in three hoursom ett år in a year in a year's time
anger tidsperiod in, duringvad har du för dig om dagarna? what are you doing in the daytime?
Rumsbetydelse
anger att något går eller sträcker sig runt något aroundha en halsduk om halsen have a shawl around one's neck
anger läge i förhållande till väderstreck eller läge i förhållande till höger eller vänster ofnorr om north of, to the north oftill höger ~ to the right of
Antal, mängd
anger mängd, antal ofen militär enhet om 400 man a military unit of 400 men
anger antal gånger under en viss tidsperiod a, an, peren gång (tre gånger) om dagen once (three times) a day
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. flytta omunder flytta)'omkring'binda ompaket o.d. tie up…binda om ett snöre om ett paket tie a string round…en bok med papper om …wrapped in paper (with paper wrapped round it)helt om! about turn!runt om, se runtomröra om i teet stir one's tease sig om look roundsnöret går inte om …does (will) not go roundvända sig om turn round'tillbaka'se sig (vända) om look (turn) back'förbi'springa om ngn run past sb, overtake sb'på nytt' a)läsa omen bok reread…måla omen vägg repaint…, paint…[over] again (afresh)se omen film see…again b)många gånger om many times over; se äv. om igenunder igen'på annat sätt'göra om remake, redo
huller om bulleradverballt ligger huller om buller …all over the place, …in a mess, …higgledy-piggledyspringa huller om buller om varandra run pell-mell
pö om pöadverbbit by bit
oblodigadjektiv~tom statskupp o.d. bloodless; om offer unbloody
kvävandeadjektivoböjl.om värme suffocating, stifling; om känsla choking
kargadjektiv~tom landskap barren; om jord äv. bare
gnetigadjektiv~tom person niggling, fussyom handstil crabbed
ofarbaradjektiv~tom väg impassable, impracticable; om farvatten unnavigable
dyrkfriadjektiv-frittom lås unpickable; om kassaskåp burglar-proof
© NE Nationalencyklopedin AB