Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 ompreposition'omkring' round; spec. amer. aroundha en halsduk om halsen have a scarf round one's neckfalla ngn om halsen fall on sb's neckjag är kall om händerna my hands are coldom läge ofnorr om north ofpå, om tidom dagen (dagarna) in the daytime, by daytvå gånger om dagen twice a dayom fredagarna on Fridaysom morgnarna in the morningåret om all the year roundinom, om tidom ett år in a year, in a year's timei dag om sex veckor six weeks from today'angående' etc. about, ofhistorien om the story about (of)'över' (ämne etc.) onföreläsa om lecture on'på', om antalen grupp om 40 personer a group of 40 people
adverb'omkring'en bok med papper om a book wrapped in paperhelt om! about turn!höger om! right turn!'på nytt'måla om repaintmånga gånger om many times overgöra om re-make
1 omkonjunktionifom inte if not, unlessom du inte behöver den, kasta den if you don't need it, throw it awayom du inte ber honom göra det …unless you ask him to do it
huller om bulleradverball over the place
livligadjektivlively; om skildring etc. vivid; om diskussion animated; om efterfrågan keen; om intresse great, keen; om trafik heavy
fylligadjektivom person plump; om figur, kroppsdel ample, fullom t.ex. framställning full, detailed; om urval etc. richom vin full-bodied; om ton, röst rich, mellow
inbundenadjektivom bok boundom person reserved; vard. uptight
tvekaverbhesitate <om about>, be doubtful <om about>
livslängdsubstom person length of life; om sak life
omtankesubstomsorg care <om for>; omtänksamhet consideration <om for>
sliraverbskid; om hjul spin; om koppling etc. slip
© NE Nationalencyklopedin AB