Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

olyckasubstmisfortuneföra olycka med sig bring bad luck; elände miserymissöde mishap; olyckshändelse accident; katastrof disasteren olycka kommer sällan ensam it never rains but it poursen olycka händer så lätt accidents will happenråka ut för en olycka meet with an accident
dödsoffersubstvid olycka victim, casualtyolyckan krävde tre dödsoffer the accident claimed three victims
omhändertaverbtake care of, look after; gripa take in to custodybli omhändertagen efter olycka receive care, receive attention
händaverbhappen; förekomma occur; äga rum take placehändadrabba ngn happen to sbdet har hänt en olycka there has been an accidentsådant händer så lätt such things happendet kan nog hända att jag går I may perhaps godet må vara hänt! all right, then!; kanske maybe!
© NE Nationalencyklopedin AB