Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

olovandesadverbgöra ngtolovandes …without leave (permission)
smygsubstantiv~en, ~ar, i smyg olovandes on the sly, on the quiet (vard. Q.T.), surreptitiously; förstulet furtively; i hemlighet secretly
behållatransitivt verb-höll, -hållitallm. keep; bibehålla el. kvarhålla äv. retain; olovandes stick tobehålla för sig själv tiga med keep to oneself, keep quiet about; för egen del keep for oneselflåta ngn behålla ngt let sb keep sth, leave sb in possession of sth
© NE Nationalencyklopedin AB