Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

olämpligadjektiv~tinte passande unsuitable, unfit; malplacerad ill-timed, ill-placed, untimely; (pred. äv.) out of place; oläglig inopportune, inconvenient; otillbörlig improper; ej ändamålsenlig inexpedienthan är olämplig som lärare …unfit to be (unsuitable as) a teacher
olägligadjektiv~tolämplig inopportune <för for>; malplacerad untimely, ill-timed; obekväm inconvenient <för to>
otjänligadjektiv~tolämplig unsuitable; obrukbar unserviceableotjänlig som människoföda unfit for human consumption
otillbörligadjektiv~torätt undue; olämplig inappropriate, unwarrantable, unwarranted; opassande improper, unseemlyotillbörlig konkurrens (marknadsföring) unfair competition (marketing practice)
oegentligadjektiv~toriktig el. olämplig improper, inappropriate; om t.ex. bokföring irregular; bildlig el. överförd figurative, metaphorical
odugligadjektiv~tinkompetent incompetent, unqualified; olämplig unfit, unfitted <till for>; oanvändbar useless, hopeless, unusable; (pred. äv.) of no usehan (den här) är oduglig äv. he (this) is no good
© NE Nationalencyklopedin AB