Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

okunnighetsubstantiv~enignorancesväva i [lycklig] okunnighet om ngt be blissfully ignorant (unaware) of sth
totaladjektiv~ttotal; fullständig äv. entire, complete; långtgående (t.ex. okunnighet) äv. utter
kolossaladjektiv~tcolossal; om t.ex. framgång äv. enormous, tremendous, huge; om t.ex. summa äv. staggering; häpnadsväckande el. om t.ex. okunnighet äv. stupendous
avgrundsubstantiv~en, ~erallm. abyss, precipicestå vid avgrundens rand bildl. be on the edge of the precipice; starkare be on the brink of disasteren avgrund av okunnighet abysmal ignorance
utnyttjatransitivt verb~de, ~ttillgodogöra sig utilize, make use of, make the most of; exploatera (äv. orättmätigt) el. sexuellt abuse, exploitutnyttja ngt på bästa sätt make the best use of sthutnyttjangns okunnighet trade upon…utnyttja sin position use one's positionkänna sig utnyttjad feel that one is being usedbli sexuellt utnyttjad be sexually abusedväl utnyttjad tid time well spent
blottasubstantiv~n, blottorweak spot äv. bildl.transitivt verb~de, ~texpose äv. bildl.; mil. el. sport. o.d.;göra bar äv. uncover, bare; röja:t.ex. sin okunnighet äv. betray; blottlägga äv. bildl. lay bareblotta huvudet bare one's head, uncover [one's head]reflexivt verb~de, ~t~ sig a) förråda sig betray oneself, give oneself away b) visa könsorganen expose oneself indecently <för (inför) ngn to sb>; vard. flash
skyllatransitivt verb och intransitivt verbskyllde, skylltskylla ngt på ngn blame sb for sth, throw (lay, put) the blame on sb for sthskylla på ngn throw (lay, put) the blame on sbskylla på okunnighet plead ignoranceskyll dig själv! a) du får ~ dig själv om… you have yourself to blame b) det är ditt eget fel it is your own fault! c) du ville ju ha det så you asked for it!skylla ifrån sig skjuta skulden på någon annan throw (lay, put) the blame on someone else
djupadjektiv~tallm. deep; spec. i högre stilel.bildl. profound; friare:fullständigt complete; stor greaten djup bugning a deep (low) bowdjup misstro profound mistrustdjup okunnighet profound (complete) ignoranceligga i djup sömn be fast asleepdjup tallrik soup plate; mindre fruit salad platedjup tystnad a profound silenceden djupare meningen med det its underlying meaningi djupa[ste] skogen in the depths of the forest
substantiv~et, =allm. depth; högtidl. äv. depths (pl.)bildl. äv. profundity; poet. deep; avgrund abysskaptenen följde fartyget i djupet the captain went down with his shipgå på djupet med ngt go (penetrate) to the bottom of sthjag tackade honom ur djupet av mitt hjärta …from the bottom (depths) of my heart
© NE Nationalencyklopedin AB