Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

okunnigadjektiv~tovetande ignorant; omedveten unaware, unconscious; oupplyst uninformed <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof; om att… that…>obevandrad el. olärd ignorant <i of> (pred. äv.) unacquainted <i with>
oskoladadjektiv-skolat, ~eoövad untrained, unschooled; okunnig untutored
ovetandeadjektivoböjl.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse okunnigadverbmig ovetande (ovetandes) without my knowledge
© NE Nationalencyklopedin AB