Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

okändadjektiv-käntunknown; obekant unfamiliar; främmande strange <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>av okänd anledning for some unknown reason
obekantadjektiv=okänd unknown; om t.ex. ansikte el. omgivning äv. unfamiliar; främmande äv. strange <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>med ngn (ngt) unacquainted, unfamiliar <med with>
ortsubstantiv~en, ~erplats place; [mindre] samhälle äv. village; trakt locality, district, neighbourhoodort och ställe on the spotpå högre ort in high quartershan vistas på okänd ort his whereabouts are unknowngruv. drift, gallery
kändadjektivkäntbekant:mots. okänd known; ryktbar famous, noted; beryktad notorious <för ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor sth>; välbekant familiar <för ngn to sb>känd av alla (av polisen) known by all (to the police)bli känd avslöjad be disclosed; bli kändis become famousdet är allmänt känt …widely (generally, universally) known; neds. …notoriousvara känd för att vara… be known to be…, have the reputation of being…vara känd för sin kvalité be noted for…, have a name for…vara känd under namnet… äv. go by the name of…
nyadjektivnyttnew <för ngn to…; fört.ex. åretskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; nutida el. modern modern; hittills okänd el. ovanlig el. om t.ex. metod novel; förnyad el. färskel.oanvänd fresh; nyligen inträffad, utkommen o.d. recent; om t.ex. fakta äv. morehandduken är smutsig, ge mig en ny en annan …another [one]; en ren a clean (new) oneett nyttannat pappersark a fresh sheet of paperden nya generationen the rising generationge ngn nya krafter give sb renewed (new) strengthnytt mod get fresh courageen nyHitler a second…ge ngn en ny påminnelse give sb another (a fresh) reminderingenting nytt nothing new; inga nya kläder äv. no new things; inga nya meddelanden o.d. no newsdet är något nytten ny erfarenhetför mig att (+ inf.) it is a novel (a new) experience…vad nytt? what's the news?, any news?nytt once more, [over] again, anew, afreshnyareböcker (forskning) recent…; metoder novel…nyare (nya) tidens historia nutidshist. modern historyden nyastesenaste upplagan the latest edition
substantivoböjl.new moonmånen är i ny tilltagande the moon is waxing
© NE Nationalencyklopedin AB