Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ojämnadjektivskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasunevenskrovlig rough; oregelbunden irregularen ojämn kamp an unequal struggleen ojämn väg a rough road, a bumpy roadväxlande variableom tal, udda odd, uneven
knöligadjektivojämnom t.ex. väg bumpyom madrass etc. lumpy
© NE Nationalencyklopedin AB