Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ohyfsadadjektivill-mannered; ohövlig impolite <mot to>
okultiveradadjektivuncultivated; ohyfsad unpolished
grovadjektivcoarse; obearbetad el. ungefärlig rough; tjock thick; ohyfsad rude <mot to>grova ansiktsdrag coarse featuresgrovt artilleri heavy artillerygrovt bedrägeri gross deceptionett grovt brott a serious crimei grova drag in rough outlinesett grovt fel a gross blunder, a grave blunderen grov lögn a great big liegrov röst gruff voice, rough voicegrov sjö heavy seagrovt tyg rough cloth, coarse cloth
© NE Nationalencyklopedin AB