Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ohyfsadadjektiv-hyfsat, ~eobelevad ill-mannered; oborstad rough, uncouth; ohövlig impolite, rude
oborstadadjektiv-borstat, ~eeg. unbrushed; om skor uncleaned, unpolishedohyfsad rough, rude, unpolished
okultiveradadjektiv-kultiverat, ~euncultivated, uncultured; obildad äv. uneducated; ohyfsad unpolished, unrefined, uncouth
ouppfostradadjektiv-fostrat, ~ebadly brought-up endast om person, ill-bred; ohyfsad ill-mannered, bad-mannered
ofinadjektiv~tohyfsad ill-mannered, rude; grov coarsedet är ofint att… it is bad manners (form) to…
grovadjektiv~tallm. coarse; obearbetad el. med ~ yta el. ungefärlig el. ohyfsad äv. rough; tjock äv. thickgrovt artilleri heavy artillery (guns (pl.)) äv. bildl.grovt bedrägeri gross fraudgrovt bröd coarse rye breadgrova drag ansiktsdrag coarse (gross) featuresi grova drag in rough (broad) outline[s], roughlyett grovt fel a gross (grave) blunder (error)en grov lögn a big (vard. thundering) liegrova maskor large meshes (stitches)grova ord coarse (foul) language (sg.)tjäna grova pengar vard. earn big moneygrov röst gruff (rough, coarse) voicegrov sjö heavy seagrova skor heavy shoesett grovt skämt a rude (coarse) jokegrovt språk coarse (rough) languageen grov stöld a serious case of theft; amer. aggravated larcenygrov överdrift gross exaggeration <mot to>vara grov i munnen be foul-mouthed, use coarse language
© NE Nationalencyklopedin AB