Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ohanterligadjektiv~tom sak unwieldy, cumbersome; om person unmanageable
oregerligadjektiv~tohanterlig unmanageable; ostyrig unruly, ungovernable; bråkig wild, disorderly
motspänstigadjektiv~tsom gör motstånd refractory, recalcitrant <mot to>; ohanterlig unmanageable
tungadjektiv~tallm. heavy äv. bildl.; klumpig el. ohanterlig unwieldy, cumbersome; svår hard; om t.ex. stil el. arkitektur ponderous, cumbrous; viktig important, majortung som bly as heavy as lead, like a lump of leadett tungt ansvar a heavy (grave) responsibilityen tung börda a heavy burdenen tungbedövande doft a heavy (heady) scenttunga fordon heavy vehiclestung industri heavy industrytung narkotika hard (heavy) drugsen tung plikt a heavy dutytunga steg heavy [foot]stepsen tung suck a deep sightungadystra tankar black (gloomy, dismal) thoughtstunga vapen heavy armstungt vatten (väte) heavy water (hydrogen)det känns tungtatt behöva it feels hard…jag känner mig (är) tung i huvudet my head feels heavyvara tung till sinnes be heavy-hearted (sad at heart)
© NE Nationalencyklopedin AB