Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ohälsosamadjektiv~t, ~maom klimat el. område unhealthy, insalubrious; om föda unwholesome; om bostad insanitary
hälsovådligadjektiv~tohälsosam unhealthy; t.ex. bostad insanitary; skadlig …injurious (dangerous) to [the] health
onyttigadjektiv~ttill ingen nytta useless, …[that is (was etc.)] of no use; ohälsosam, t.ex. om mat unhealthy, unwholesome
skadligadjektiv~tinjurious; farlig äv. harmful; speciellt om djur o. naturföreteelser noxious; ohälsosam, om mat o. dryck unwholesome <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; inte bra bad <för for>det är skadligt [för hälsan] att röka smoking is bad for (starkare is injurious to, is damaging to) one's health
© NE Nationalencyklopedin AB