Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ogiltigförklaratransitivt verb~de, ~tjur. declare invalid (null and void), annul, quash; upphäva t.ex. kontrakt äv. cancel
ogiltigadjektiv~tallm. invalid; (pred. äv.) not valid, null and void; sport., om t.ex. hopp el. kast disallowedförklara ogiltig sport. disallow; se vidare ogiltigförklara
© NE Nationalencyklopedin AB