Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ogiltigadjektiv~tallm. invalid; (pred. äv.) not valid, null and void; sport., om t.ex. hopp el. kast disallowedförklara ogiltig sport. disallow; se vidare ogiltigförklara
makuleratransitivt verb~de, ~tgöra ogiltig:t.ex. dokument cancel, invalidate, obliterate; frimärken o.d. deface; kassera (t.ex. trycksaker, bokupplaga) destroy
förfallenadjektiv-fallet, -fallnadecayed, dilapidated; om byggnad äv. …in disrepair, tumbledownhan är förfallen he has gone downhill (gone to the dogs)ogiltig invalid, void; förverkad forfeited; pred. vanl. forfeithand.vara förfallen [till betalning] be due
upphävatransitivt verb-hävde, -hävtlåta höraupphäva sin stämma make one's voice heardavskaffa abolish, do away with; förklara (göra)…ogiltig declare…null and void, nullify, invalidate; annullera annul; t.ex. kontrakt äv. cancel; lag äv. repeal; dom reverse; tillfälligt suspendupphäva varandra naturv.el.friare neutralize each other
förfallaintransitivt verb-föll, -fallitfördärvas fall into decay (om byggnad o.d. disrepair); om person go downhill; moralisktel.friare degeneratebli ogiltig become invalid (void), lapse; gå om intet el. slopas come to nothing, be droppedhand.förfalla [till betalning] be (fall, become) due, mature
© NE Nationalencyklopedin AB