Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ogiltigadjektivinvalid, not validförklara ogiltig sport. disallow
förfallenadjektivvanvårdad decayed, dilapidated; om person down-and-outogiltig invalid
upphävaverbavskaffa abolish, do away with; förklara ogiltig cancel; annullera annul; avbryta t.ex. belägring, blockad raise
förfallaverbfördärvas fall into decay; om byggnad etc. fall into disrepair; om person go downhillbli ogiltig become invalidförfalla el. förfalla till betalning be due, fall due
© NE Nationalencyklopedin AB