Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

officersubstofficer <i in; vid of>
valförrättaresubstreturning officer
skyddskonsulentsubstprobation officer
kuratorsubstsocialkurator welfare officer; skolkurator school welfare officer
vakthavandeadjektivvakthavande officer the officer on duty
PR-mansubstPR officer, public relations officer
polisassistentsubstsenior police officer
passkontrollantsubstpassport official, immigration officer
tulltjänstemansubstcustoms officer, customs official
övervakaresubstjur. probation officersom håller uppsikt över supervisor
© NE Nationalencyklopedin AB