Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

oförskämdadjektiv-förskämtallm. insolent, impudent; vard. cheeky <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; audacious; näsvis impertinent, saucy <motbådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
uppstudsigadjektiv~trecalcitrant, insubordinate; motspänstig obstinate; oförskämd insolent
ohövligadjektiv~toartig impolite, discourteous, uncivil; oförskämd rude; vanvördig disrespectful <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
oförskämdhetsubstantiv~en, ~eregenskap insolence, impudence, cheek etc.; jfr oförskämd; audacity, impertinence, sauce, sauciness; handling el. yttrande impertinence
fräckadjektiv~toförskämd impudent, insolent <mot to>, audacious; vard. cheeky; amer. äv. fresh; skamlös shameless, brazen, barefaced, bold; vågad el. om t.ex. historia risqué fr., indecentfräck i mun rude, coarsedet var det fräckaste! vard. what cheek (nerve)!han var fräck nog att (+ inf.) he was so impudent as to + inf.vard., klatschig o.d. striking, bold
direktadjektiv=direct; omedelbar immediate; rak äv. straight; rakt på sak gående äv. straightforward; järnv.:genomgående through; om tåg äv. non-stopdirekt anföring språkv. direct speechdirekt följd (orsak) direct (immediate) effect (cause)direkt skatt direct taxdirekt svar direct (straight) answer
adverbraka vägen direct, straight, right; genast o. på ett direkt sätt directly; omedelbart immediatelydirektrent ut sagt oförskämd downright insolentdirekt proportionell directly proportionalinte direkt rik, men… not exactly rich, but…se direkt look directly (straight) atsvara direkten fråga answer…straight away; rättframt give a direct (straight) answer to…tv-programmet sänds direkt the television programme will be broadcast live
© NE Nationalencyklopedin AB