Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

odlaverbbruka cultivate; frambringa grow, raiseodlade pärlor cultured pearls
produceraverbproduce; odla grow
potatissubstpotato; (koll.) potatoes (pl.)odla potatis grow potatoesfärsk potatis new potatoes
brukaverbbegagna sig av useodla cultivate'ha för vana' usuallyhan brukar komma på eftermiddagen he usually (generally) comes in the afternoonhan brukade läsa i timmar he used to read for hours, he would read for hoursdet brukar vara svårt it is often difficult, it is apt to be difficult
© NE Nationalencyklopedin AB