Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ochkonjunktionandoch så vidare (förk.osv.) and so on, et ceteraförk.etc.han satt och läste en bok he was reading a book, he sat reading a book
berg-och-dalbanasubstroller-coaster
slit-och-slängsamhällesubstslit-och-slängsamhället ungefär the consumer society
mul- och klövsjukasubstfoot-and-mouth disease
kreti och pletisubstevery Tom, Dick and Harry
närings- och handelsdepartementetsubstthe ministry of industry and commerce
bak och framadverbback to front, the wrong way round
lovorda och lovprisapraise
etträkneord och obestämda artikeln och pronomense en
femtioårsjubileum och femtioårsminnesubst och substfiftieth anniversary
© NE Nationalencyklopedin AB