Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ochkonjunktionandoch dylikt, se under dylikoch så vidare (förk.osv.) and so on, and so forth, et ceteraförk.etc.de gick två och två …two by two, …in pairsbättre och bättre better and bettersvårare och svårare more and more difficult, increasingly difficulthärifrån och dit from here to therehan satt och läste en bok he was (sat) reading a book
höj- och sänkbaradjektiv~tvertically adjustable
Trinidad och TobagoTrinidad and Tobago
Bosnien och HercegovinaBosnia and Herzegovina
skinn- och benfriadjektiv-frittskinn- och benfri ansjovis koll. skinned and boned tinned sprats (pl.)
fri- och rättighetersubstantiv i pluralrights and privileges
pick och packsubstantivoböjl., ta sitt pick och pack take (gather) one's traps (goods and chattels)han tog sitt pick och pack och drog he took his stuff and cleared off, he took his bits and pieces and left
hjärt- och kärlsjukdomarsubstantiv i pluralcardiovascular diseases
mul- och klövsjukasubstantiv~nfoot-and-mouth disease
läs- och skrivsvårighetersubstantiv i pluralett barn med läs- och skrivsvårigheter a child with a reading and writing disability
© NE Nationalencyklopedin AB