Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

observationsubstantiv~en, ~erobservationlägga in ngn på observation place sb in hospital for observation
utkikstornsubstantiv~et, =lookout [tower], observation tower
iakttagelseförmågasubstantiv~npower (powers (pl.)) of observation
reflexionsubstantiv~en, ~erfys. reflection, reflexionbegrundan reflection; anmärkning observation
auskultationsubstantiv~en, ~erskol.visiting classes as a student (trainee) teacher; classroom observation [visit]med. auscultation
iakttagelsesubstantiv~n, ~robservationjag har gjort den iakttagelsen att… I have noticed (erfarenheten it is my experience) that…
rönsubstantiv~et, =iakttagelse observation; upptäckt discovery; erfarenhet experience (vanl. endast sg.)i pl. äv. (iakttagelser) findings
yttrandesubstantiv~t, ~nuttalande remark, utterance; anmärkning observation, comment; anförande statement; utlåtande av myndighet el. remissinstans o.d. [expert] opinion, pronouncement <över, i on>; av t.ex. styrelse över motion o.d. report <över on>
anmärkningsubstantiv~en, ~arpåpekande el. yttrande remark, observation; förklaring note, comment; klagomål complaint; skol. hist. bad mark, reprimand [for poor behavior]göra anmärkningar mot find fault with, criticize
uppmärksamhetsubstantiv~enattention äv. visad artighet; artighet som egenskap attentiveness; vaksamhet watchfulness; iakttagelseförmåga observationavleda ngns uppmärksamhet divert sb's attentionbli (vara) föremål för allas uppmärksamhet be the centre of attentionfästa (rikta) ngns uppmärksamhetngt draw (call, direct) sb's attention to…fästa uppmärksamhet vid ngt pay attention to…väcka uppmärksamhet, se väcka uppseendeunder uppseende
© NE Nationalencyklopedin AB