Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

observationsubstobservation
iakttagelsesubstobservation
iakttagelseförmågasubstpowers pl. of observation
rönsubstiakttagelse observation; upptäckt discovery
reflexionsubstfys. reflectionbegrundan reflection; anmärkning observation
anmärkningsubstyttrande remark, observation; förklaring note, commenten anmärkning kritik criticism
uppmärksamhetsubstattention; artighet attentiveness; iakttagelseförmåga observationfästa ngns uppmärksamhet draw sb's attention tofästa uppmärksamhet vid pay attention toväcka uppmärksamhet attract attention
© NE Nationalencyklopedin AB