Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

obligationsubsthand. bond
stoppliktsubsttrafik. obligation to stop
förpliktelsesubståtagande obligation; skyldighet duty
åliggandesubstplikt duty; skyldighet obligation; uppgift task
skyldighetsubstduty <mot towards>, obligation <mot towards>
köptvångsubstutan köptvång with no obligation to purchase
värdepappersubstsecurity; obligation bond; aktie share; amer. stock
tacksamhetsskuldsubststå i tacksamhetsskuld till ngn owe a debt of gratitude to sb, be under an obligation to sb
© NE Nationalencyklopedin AB