Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

obligationsubstantiv~en, ~erhand. bond; bolags o.d. äv. debentureinlösa en obligation redeem a bond
köptvångsubstantiv~et, utan köptvång with no obligation to purchase, without obligation to purchase
skyldighetsubstantiv~en, ~erduty, obligation <mot towards>
värdepappersubstantiv~et el. -pappret, =ekon. security; obligation bond; aktie share; amer. stock
underhållsskyldighetsubstantiv~enmaintenance obligation[s (pl.)]underhållsskyldighet för barn duty to support…
åliggandesubstantiv~t, ~nplikt duty; skyldighet obligation; uppgift task; ämbets~ function
förpliktelsesubstantiv~n, ~råtagande obligation, engagement, commitment; ekonomisk liability; skyldighet duty
fredspliktsubstantiv~enno-strike rule, obligation to maintain peaceful industrial relations
stoppliktsubstantiv~entrafik. obligation to stopdet är stopplikt vanl. drivers must stop [and give way]
pliktsubstantiv~en, ~erskyldighet duty <mot towards>; förpliktelse obligationplikten framför allt duty firstplikten kallar duty callsgöra sin plikt do one's duty
© NE Nationalencyklopedin AB