Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

obetingadadjektiv-betingat, ~eovillkorlig unconditional; om lydnad el. tro äv. unquestioning; oinskränkt absolute, implicit, unqualified
ovillkorligadjektiv~tobetingad unconditional, unqualified; absolut absolute; nödvändig necessary; ofrånkomlig inevitable
reflexsubstantiv~en, ~erallm. reflex äv. fysiol.; återspegling reflection, reflexion äv. bildl.betingad reflex psykol. conditioned reflexobetingad reflex unconditioned reflexkonkr.se reflexband, reflexbricka
© NE Nationalencyklopedin AB