Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

obehagligtadverbunpleasantly osv.; jfr obehaglig
kyligadjektiv~tcool; starkare cold; obehagligt ~ chilly alla äv. bildl.
snopenadjektivsnopet, snopnabesviken disappointed; obehagligt överraskad disconcerted; slokörad crestfallendet känns lite snopet it is rather disappointing
slevsubstantiv~en, ~arsopp~ o.d. ladle; mur~ trowelfå en släng av sleven bildl. get one's share; om ngt obehagligt come in for one's share
häpenadjektivhäpet, häpnaamazed, astounded; svagare astonished, surprised; obehagligt förvånad startled <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>bli häpen be amazed osv.; överraskad äv. be taken by surprise; förbluffad be taken aback
slängsubstantiv~en, ~arsväng swerve; knyck jerk, toss <med huvudet of one's head>slag lash, cut, fling; gliring sneerfå en släng av sleven bildl. get one's share; om ngt obehagligt come in for one's sharelindrigt anfall touchen släng av influensa a bout of influenzasnirkel flourish
överraskatransitivt verb~de, ~tsurprise; överrumpla äv. take…unawares (by surprise); obehagligt startleöverraska ngn med att stjäla surprise (catch) sb in the act of stealingöverraska ngn med blommor give sb…as a surprise, surprise sb with…överraska [ngn] med ett besök pay a surprise visit [to sb]överraskas av regnet be caught in the rainglatt överraskad pleasantly surprised <över at (about)>
skjutatransitivt verb och intransitivt verbsköt, skjutitmed skjutvapen shoot äv. friare; ge eld el. avfyra fireskjuta blixtar (gnistor) om ögon flash, snap <av harm with…>skjuta efter (mot, på) ngn shoot (fire) at sbskjutabollen i mål shoot…into the goalskjuta med lös (skarp) ammunition fire [with] blank (live) cartridgesskjuta vilt omkring sig shoot wildly all roundskjuta sig shoot oneselfflytta o.d.:allm. push; vårdslöst shove; knuffa elbow; kärra el. rullstol o.d. äv. wheel; köra t.ex. en kudde under ngns huvud thrustskjutaflytta [på] move; vard. shiftskjutauppskjuta ngt put off (postpone) sthskjutangt åt sidan push (vårdslöst shove)…aside; bildl. put…on one side, shelve…; något obehagligt brush aside (away)skjuta rygg om katt arch its backskjuta [nya] skott put forth [new] shoots, sprout
partikelverbskjuta avskjutvapen fire, discharge, let off; pil shoot; skott äv. fire offskjuta bortskjuta framtr.skjuta fram stolen till brasan push the chair up to…skjuta fram hakan m.m. protrude…itr.:sticka ut jut out, protrude, projectskjuta fört.ex. lucka push…toskjuta ifrån:skjuta ifrån sig sak el. person push (vårdslöst shove)…awayskjuta igendörr o.d. push…to; stänga close, shutskjuta ihjälshoot…dead (amer. äv. to death)skjuta ihoppush (två dörrar slide)…together; in i varandra telescopeskjuta intr.:t.ex. byrålåda push (vårdslöst shove)…in; inflika interpose; interject; införa:i skrift insert; ett gevär targetskjuta in…i varandra telescope…into each otherskjuta nedtr.:med skjutvapen shoot…down (levande varelse äv. dead); murar batter down; flygplan el. fågel shoot (bring)…down; vard. down; t.ex. fönster lowerskjuta på ngtpush…[from behind], give…a pushskjuta tillskjuta upptr. eg.:flytta upp push (vårdslöst shove)…up; knuffa upp el. öppna el. t.ex. dörr push…open; rymdraket launchtr. bildl.:uppskjuta put (något obehagligt stave) off, postpone, defer; fördröja delay; på en tid äv. suspend; spec. jur. o. amer. stayskjuta upp ngt en vecka put off osv., se ovan sth for…itr.:om växter shoot [up], spring up, sprout [up]; om t.ex. periskop stick up (out)skjuta uttr.:flytta ut o.d. push (vårdslöst shove)…outitr.:om t.ex. udde jut outskjuta överskjuta över ansvaret på ngn shift…on to sb
© NE Nationalencyklopedin AB