Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

obehagligadjektivdisagreeable <mot to>, unpleasant <mot to>; otrevlig nasty <mot to>
olustigadjektivkänna sig olustig ur humör feel out of spiritsobehaglig unpleasant
eftersmaksubstaftertastedet lämnar en obehaglig eftersmak it leaves a bad taste in the mouth
försättaverbi visst tillstånd putförsätta sig i en obehaglig situation put oneself in an awkward situation
© NE Nationalencyklopedin AB