Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

obehagsubstolust discomfort; besvär troubleobehag av be troubled by, be inconvenienced bykänna obehag feel ill at ease
olustsubstobehag uneasiness; missnöje dissatisfaction; motvilja dislike, distastekänna olust inför feel uneasy about
plågasubstsmärta pain; pina torment; obehag nuisance
verbpina torment; stark. tortureplåga livet ur ngn worry the life out of sb, plague the life out of sb
© NE Nationalencyklopedin AB