Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

oavhängigadjektiv~tindependent
friadjektivfrittfree; oavhängig äv. independent; ogenerad äv. free and easy; öppen el. oskymd open; jfr ledigmed ex.fri bil free use of a (resp. the) carfri bostad rent-free accommodationfritt fall free fallunder friare former more informally, under freer formsfri höjd trafik. headroom, [clear] headwayfritt inträde på skylt o.d. entrance (admission) freefri konkurrens free (open) competitionfri kost free meals (pl.)fri kärlek free lovefri radikal kem. free radicalfri översättning free translationbli fri frisläppt be set free, be set at libertygöra sig fri från ngt get rid of (rid oneself of) sthhålla vägarna fria från snö keep the roads clear of snowdet står dig fritt att (+ inf.) you are [perfectly] free (at liberty) to + inf.vara fri från misstankar be clear of suspicionordet är fritt the meeting (floor) is open for discussion, everyone is now free to speaki det fria in the open [air], out of doors
© NE Nationalencyklopedin AB