Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

oavbrutenadjektiv-brutet, -brutnauninterrupted, unbroken; oupphörlig äv. ceaseless, incessant
oupphörligadjektiv~tincessant, ceaseless; oavbruten äv. unceasing, continuous; ständig äv. continual, perpetual
oavbrutetadverbuninterruptedly osv.; se oavbrutenarbeta oavbrutet i 6 timmar work for 6 hours on end (without a break, without respite)
ständigadjektiv~toavbruten constant, continuous; stadigvarande permanent; aldrig sinande incessant; oupphörlig continual; evig perpetualständig ledamot life-memberständig sekreterare permanent secretaryständigt utskott standing committeeleva i ständig ängslan live in constant anxiety
© NE Nationalencyklopedin AB