Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oanständigadjektivindecent
anstötligadjektivoffensive <för to>; oanständig indecent
tvetydigadjektivambiguous, equivocal; oanständig indecent
svinaktigadjektivom t.ex. pris outrageousoanständig dirty, filthy
vågadadjektivdjärv daring, boldriskfylld risky, hazardousoanständig indecent
© NE Nationalencyklopedin AB