Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oävenadjektiv-ävet, -ävnainte [så] oäven fairly good, quite passable, …[that is (was etc.)] not [too] bad (vard. not half bad)
dumadjektiv~t, ~maallm. stupid; amer., vard. dumb; enfaldig silly, foolish, daft; tjockskallig dense; barnspr., 'elak' nasty <mot to>dum blondin dumb blondeinte [så] dum oäven not baddum jag var! what a fool I was!han är inte så dum som han ser ut he is not such a fool as he looksdet vore inte så dumt med en kopp kaffe a cup of coffee would not be a bad ideadum i huvudet stupid, daft; amer. äv. dumb
© NE Nationalencyklopedin AB