Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oändligadjektiv~tinfinite äv. mat.; ändlös äv. endless, interminable; omätlig äv. measureless; gränslös äv. boundless, limitless, immenseen oändlig mängd [av]… an endless (infinite, enormous) amount of…och så vidare i det oändliga …ad infinitum lat., …to infinityfortsätta i det oändliga …for ever [and ever], …endlessly, …interminably
oöverskådligadjektiv~toredig confused; ofantlig immense, vast; oändlig boundless, limitless; om följder o.d. incalculable; om tid indefinite
oändligtadverbinfinitely etc.; jfr oändligoändligt liten äv. infinitesimaloändligt mycket bättre infinitely betteroändligt många sandkorn an infinite number of…, innumerable…, an infinity of…; vard. no end of…oändligt stor infinite, infinitely great
© NE Nationalencyklopedin AB