Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

oäktaadjektivoböjl.falsk false, spurious, counterfeit…; imiterad imitation…, mock…, sham…; konstgjord artificialoäkta barn åld. illegitimate child
imiteradadjektivimiterat, ~eimitated; oäkta el. vanl. imitation…
falskadjektiv~tallm. false; svekfull äv. fraudulent, deceitful, insincere; låtsad feigned, pretended; oäkta spurious, fictitious; förfalskad forged; oriktig äv. wrong; bedräglig delusive, illusory; jfr ex.falskt alarm false alarmfalsk blygsamhet false modesty; under falskt namn under a false (an assumed) name, under an aliasfalskt pass forged (false) passportfalskt rykte false (unfounded) reportfalska sedlar conterfeit (forged) banknotes; falskt spår wrong track (scent)
© NE Nationalencyklopedin AB