Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

resligadjektivtall; lång o. ståtlig stately
brevpappersubstnotepaper; papper o. kuvert stationery
etthundraräkneordse hundrao. hundra-för sammansättningar
tevesubstse tvför ex. o. tv-för sammansättningar
1 vittsubstwhite; se blåtto. svartför ex.
bakverksubstpastry; se vidare bakelseo. kaka
snack och snackaverbvard.se prato. prata
reasubst och verbvard.,se realisationo. realisera
oskyddadadjektivunprotectedför väder o. vind unsheltered
ihopadverbtillsammans together; se i övrigt betonad partikel ihopo. sammanunder resp. verb samt verb sammansatta med hop-o. samman-
© NE Nationalencyklopedin AB